Isang sikat na fasfood chain ang nagtala ng kauna unahang pagdedeliver ng pagkain sa outer space. Kagilagilalas ang ginawa ng Pizza Hut noong 2001. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakapag-deliver sila sa International Space Station ng Pizza.

Ang naturang Pizza ay ipinadala sa outer space gamit ang space Rocket ng Russia na siayang nag susupply nagsusupply ng pagakin at iba pang kagamitan sa International Space Station. Si Usachov ay isang russian cosmonauts na nakatira sa International Space Station, At ang unang kumain nang idenilever na pizza ng Pizza hut sa labas ng mundo.