Pasto Quiboloy Ipapa Stop ang Mababagal Na Telcos.