Naalala nyo pa ba ang Tide Commercial noon kung saan ay may isang cute
na batang lalaki ang nagsasabi ng linyang “Ako, ako…Lagi na lang ako?” .
Taong 2008 ng ito ay lagi nating nakikita sa komersyal ng ating mga
telebisyon.